STICHTING GGTO & STICHTING CALAMITEITENFONDS

 

STICHTING GGTO

Linker Africa Tours (KvK nr.67739504) is aangesloten bij GGTO. U kunt dit controleren via www.stichting-ggto.nl. Binnen de grenzen van de GGTO-Garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van GGTO. Deze GGTO-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

 

 

STICHTING CALAMITEITENFONDS REIZEN

Linker Africa Tours KvK nr.55171397 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Dat betekent dat – binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds – op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds vallen. Deze garantie houdt in dat wanneer u als consument deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

    • (een deel van) uw reissom terug krijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig hebben kunnen uitvoeren
    • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest (schade die ontstaat in conflictsituaties) of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie vindt u op www.calamiteitenfonds.nl.