REISVOORWAARDEN LINKER AFRICA TOURS

Reizen van Linker Africa Tours vallen onder de garanties van zowel de GGTO en het Calamiteitenfonds. Linker Africa Tours hanteert, gezien het soort reizen dat wij aanbieden, aangepaste voorwaarden. Het reisprogramma wordt uitgebreid weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande reis. Mocht in bepaalde omstandigheden (bijv. zeer slecht weer) er aanleiding zijn, behouden wij het recht om vooraf of ter plaatse wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of activiteiten aan te brengen. Dit doen we alleen als het echt noodzakelijk is. Linker Africa Tours zal zijn uiterste best doen om de kwaliteit en de geplande reis zoveel mogelijk te handhaven.

 

OFFERTE AANVRAAG

Het aanvragen van een eerste offerte is geheel vrijblijvend en kosteloos. Voor ieder aangepaste reisvoorstel brengen wij € 50,= in rekening, welke in mindering wordt gebracht op de totale reissom na de boekingsbevestiging.

 

HET BOEKEN VAN DE REIS

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de reiziger. Onze offertes zijn 7 dagen geldig. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging van de boeking.

 

Na bevestiging en ontvangst van de aanbetaling worden alle accommodaties gereserveerd. Mocht het voorkomen dat een accommodatie niet beschikbaar is, dan zullen we een alternatief voorstellen. Indien de reiziger zelf accommodaties uitzoekt of reisroutes onderneemt die bij Linker Africa Tours onbekend zijn, helpt Linker Africa Tours bij het regelen en bemiddelen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden. Na betaling van de volledige reissom worden het reisprogramma en de vouchers overhandigd.

 

(AAN-)BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de bevestiging van de boeking, ontvangt u een factuur met een verzoek tot aanbetaling van 50% van het totale reisbedrag. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande worden voldaan. Indien Linker Africa Tours uw vluchten heeft geregeld, worden deze volledige kosten van de vliegtickets en luchthavenbelasting direct betaald.

 

REISDOCUMENTEN

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort en eventueel vereiste visa, UBC (voor kinderen onder 18 jaar) en bewijzen van de verplichte inentingen/vaccinaties. De reiziger dient de door Linker Africa Tours verstrekte algemene informatie hieromtrent op juistheid te controleren en navraag te doen bij de instanties die daarover uitsluitsel kunnen geven.

 

Deze geldige documenten dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de reiziger. Indien het hiervoor gestelde door de reiziger niet wordt nageleefd en de reiziger daardoor de reis moet annuleren of beëindigen, komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de reiziger.

 

VERZEKERINGEN

De reiziger is verplicht om goed verzekerd op reis te gaan. Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering raden wij aan. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een verzekering waarin het risico van ziekenhuiskosten, dokterskosten, begrafeniskosten en repatriëringkosten op redelijke wijze zijn gedekt.

 

Mocht u een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebben, controleer dan uw dekking. De meeste doorlopende verzekeringen kennen namelijk een beperkte dekking per reis. Indien nodig moet de overwaarde bijverzekerd worden.

 

Heeft u geen reis- of annuleringsverzekering? Dan kunnen wij deze voor u afsluiten. Linker Africa Tours werkt samen met Europeesche verzekeringen. Mocht de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden komen, zal Linker Africa Tours voor zover mogelijk noodzakelijke hulp en assistentie bieden. Alle eventuele kosten komen voor rekening van de reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID LINKER AFRICA TOURS

Wanneer Linker Africa Tours in de nakoming van haar verbintenis tekort is geschoten, is Linker Africa Tours voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Linker Africa Tours voor schades waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden, is uitgesloten. Linker Africa Tours kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij overlijden van de reiziger en/of het ontstaan van fysiek en/of psychisch letsel. Linker Africa Tours zal in elk geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hieronder staande omstandigheden:

 • Oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, staking, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, ziekte, verwondingen en weersomstandigheden.
 • Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en/of ernstige ongevallen.
 • Fouten van derden, evenals het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden géén werknemers zijn van Linker Africa Tours.
 • Vluchtwijzigingen of vluchtvertragingen. 

Linker Africa Tours is nooit aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bagage en reisbescheiden. Het ondernemen van activiteiten, excursies, avontuurlijke safari’s is niet zonder gevaar en daarom geheel op eigen risico. Linker Africa Tours is tevens niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken of ziektes.

 

ANNULERING DOOR REIZIGER

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Linker Africa Tours de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • Bij annulering tot de 56ste kalenderdag vóór de vertrek dag: de aanbetaling
  • Bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag tot de 42ste dag voor vertrek: 30 % van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag tot de 28ste dag voor vertrek: 60 % van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag tot de 7ste dag voor vertrek: 90 % van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 7ste kalenderdag tot de vertrek dag of later: de volledige reissom
  • Bij annulering van vluchten 100%. Er is geen restitutie mogelijk

 

KLACHTEN

Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst moeten direct op de plaats van bestemming of de plaats waar de klacht is ontstaan schriftelijk/per e-mail worden ingediend bij Linker Africa Tours. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger – tot uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland – schriftelijk een klacht bij Linker Africa Tours indienen.

 

Heeft u na het lezen van de reisvoorwaarden van Linker Africa Tours nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u graag te woord!